Analytický pohled na změnu herního systému 1. fotbalové ligy

Autor práce: Černý, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Malá, Ivana
Osoba oponující práci: Marek, Luboš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analytický pohled na změnu herního systému 1. fotbalové ligy
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce je zaměřená na tvorbu predikčních modelů, jejich evaluaci a využití pro simulaci nového herního formátu české první fotbalové ligy. Cílem práce je podrobit testu kontroverzní body nového herního systému první ligy. Nejdříve jsou představeny faktory ovlivňující výsledek fotbalového zápasu a jejich kvantifikace za použití Elo ratingu. Zkonstruováno je několik predikčních modelů, z nichž je za pomoci RPS, střední čtvercové chyby a střední absolutní odchylky jako nejlepší vybrán model logistické regrese. Pomocí něj jsou simulovány minulé ročníky první ligy jako by se odehrály v novém herním formátu, který sebou přináší několik kontroverzí. V práci je spočteno, že dojde ke snížení počtu týmů postupujících ze 2. do 1. ligy zhruba o jeden tým za 10 let. Za klíčové lze považovat zjištění, že v novém herním formátu bude docházet k zápasům, ve kterých bude pro tým výhodnější neusilovat o vítězství, ale o prohru, což může poškodit vnímání soutěže v očích veřejnosti.
Klíčová slova: simulace; logistická regrese; Elo rating

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analytický pohled na změnu herního systému 1. fotbalové ligy
Překlad názvu: Analytical View of Changing the System of the 1st Football League
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis is based on predictive modelling, evaluation and the use of models for simulation of new format of Czech first football league. The goal of this paper is to test those parts of new format that face some criticism from fans and experts. It all starts with a description of factors influencing the outcome of the game and their quantification with Elo rating system. Several predictive models are constructed and evaluated using RPS, mean square error and mean absolute error. Logistic regression is chosen as the best model and therefore it is used for simulation of the first football league as if it was played by a new format. Simulation proved that number of teams promoted from second to first tier will on average decrease by 1 team in 10 years. Most importantly, it was proven that under the new format one can expect matches in which one team would more profit from a loss then a win. This can crucially affect public opinion about the competition.
Klíčová slova: simulation; logistic regression; Elo rating

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Statistics and Probability
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2017
Datum podání práce: 13. 5. 2018
Datum obhajoby: 07.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce63121_xcerj129.pdf [1,74 MB]
Oponentura56992_marek.pdf [129,45 kB]
Hodnocení vedoucího63121_malai.pdf [199,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63121/podrobnosti