Analytický pohled na změnu herního systému 1. fotbalové ligy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analytický pohled na změnu herního systému 1. fotbalové ligy
Autor práce:
Černý, Jakub
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Malá, Ivana
Osoba oponující práci:
Marek, Luboš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřená na tvorbu predikčních modelů, jejich evaluaci a využití pro simulaci nového herního formátu české první fotbalové ligy. Cílem práce je podrobit testu kontroverzní body nového herního systému první ligy. Nejdříve jsou představeny faktory ovlivňující výsledek fotbalového zápasu a jejich kvantifikace za použití Elo ratingu. Zkonstruováno je několik predikčních modelů, z nichž je za pomoci RPS, střední čtvercové chyby a střední absolutní odchylky jako nejlepší vybrán model logistické regrese. Pomocí něj jsou simulovány minulé ročníky první ligy jako by se odehrály v novém herním formátu, který sebou přináší několik kontroverzí. V práci je spočteno, že dojde ke snížení počtu týmů postupujících ze 2. do 1. ligy zhruba o jeden tým za 10 let. Za klíčové lze považovat zjištění, že v novém herním formátu bude docházet k zápasům, ve kterých bude pro tým výhodnější neusilovat o vítězství, ale o prohru, což může poškodit vnímání soutěže v očích veřejnosti.
Klíčová slova:
simulace; logistická regrese; Elo rating

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 9. 2017
Datum podání práce:
13. 5. 2018
Datum obhajoby:
07.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63121_xcerj129.pdf [1,74 MB]
Oponentura:
56992_marek.pdf [129,45 kB]
Hodnocení vedoucího:
63121_malai.pdf [199,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63121/podrobnosti