Corporate culture of an industrial enterprise in modern conditions on the example of the Private Joint Stock Company “NKMZ” (Ukraine)

Název práce: Corporate culture of an industrial enterprise in modern conditions on the example of the Private Joint Stock Company “NKMZ” (Ukraine)
Autor(ka) práce: Sukova, Viktoriia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Müllerová, Jana
Oponenti práce: Habrmanová, Blanka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor Thesis focuses on the corporate culture of the Private Joint Stock Company “NKMZ”. The goal of the thesis is to determine system of corporate culture of an industrial enterprise in the modern world, its problems, as well as possible ways of its improvement. The method of the research is an analytical study with deductive approach. The Bachelor's work is divided into four parts. First two parts are theoretical. The third part is an analysis of the current state of the corporate culture of the enterprise, as well as methods and possible ways for improving the current policy, using knowledge of such disciplines as Business Ethics and Management. The output and conclusions of the research activity are presented in the final part of the thesis. The result of this thesis is the measures to improve the existing corporate culture that can be used in practice by managers of different departments in the process of effective enterprise management.
Klíčová slova: corporate culture; industrial enterprise; values; staff
Název práce: Corporate culture of an industrial enterprise in modern conditions on the example of the Private Joint Stock Company “NKMZ” (Ukraine)
Autor(ka) práce: Sukova, Viktoriia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Jana
Oponenti práce: Habrmanová, Blanka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor Thesis focuses on the corporate culture of the Private Joint Stock Company “NKMZ”. The goal of the thesis is to determine system of corporate culture of an industrial enterprise in the modern world, its problems, as well as possible ways of its improvement. The method of the research is an analytical study with deductive approach. The Bachelor's work is divided into four parts. First two parts are theoretical. The third part is an analysis of the current state of the corporate culture of the enterprise, as well as methods and possible ways for improving the current policy, using knowledge of such disciplines as Business Ethics and Management. The output and conclusions of the research activity are presented in the final part of the thesis. The result of this thesis is the measures to improve the existing corporate culture that can be used in practice by managers of different departments in the process of effective enterprise management.
Klíčová slova: industrial enterprise; values; staff; corporate culture

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 3. 2018
Datum podání práce: 14. 5. 2018
Datum obhajoby: 19. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65206/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: