Business plan

Název práce: Business plan
Autor(ka) práce: Bodeneyeva, Karina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Habrmanová, Blanka
Oponenti práce: Mareš, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of my bachelor’s thesis is to prepare a business plan for the restaurant «Tasty Life». The bachelor’s thesis consists of theoretical and practical parts.The theoretical part includes business terms, reasons to write a business plan, factors of success, and a structure of the business plan. The analytical part involves developed business plan. There are various analyses performed. SWOT analysis identifies restaurant’s strengths, weaknesses, opportunities, and threats. PESTEL analysis defines factors that can affect business. Porter’s five forces analysis evaluates the level of competition and attractiveness of running a business in the restaurant industry. Competitive analysis represents competitors and their performance. Marketing plan comprises segmentation, targeting, positioning of Czech market, and the four P’s of marketing includes as product, price, place, and promotion. Calculations concerning initial expenses, variable, fixed costs, sales forecast, and cash flow statement are made in the financial plan.
Klíčová slova: entrepreneurship ; business; restaurant industry; healthy food; business plan
Název práce: Business plan
Autor(ka) práce: Bodeneyeva, Karina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Habrmanová, Blanka
Oponenti práce: Mareš, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of my bachelor’s thesis is to prepare a business plan for the restaurant «Tasty Life». The bachelor’s thesis consists of theoretical and practical parts.The theoretical part includes business terms, reasons to write a business plan, factors of success, and a structure of the business plan. The analytical part involves developed business plan. There are various analyses performed. SWOT analysis identifies restaurant’s strengths, weaknesses, opportunities, and threats. PESTEL analysis defines factors that can affect business. Porter’s five forces analysis evaluates the level of competition and attractiveness of running a business in the restaurant industry. Competitive analysis represents competitors and their performance. Marketing plan comprises segmentation, targeting, positioning of Czech market, and the four P’s of marketing includes as product, price, place, and promotion. Calculations concerning initial expenses, variable, fixed costs, sales forecast, and cash flow statement are made in the financial plan.
Klíčová slova: business plan; restaurant industry; healthy food; entrepreneurship ; business

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2018
Datum podání práce: 10. 5. 2019
Datum obhajoby: 4. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65092/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: