Vliv YouTube na spotřební chování dětí od 10 do 14 let

Název práce: Vliv YouTube na spotřební chování dětí od 10 do 14 let
Autor(ka) práce: Türkott, Filip
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Vávra, Oldřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá vlivem YouTube na spotřební chování dětí od 10 do 14 let. V teoretické části je popsáno spotřební chování dětí, podrobněji faktory ovlivňující nákupní chování a kupní rozhodovací proces. Dále je v práci popsán Internet, YouTube a děti na YouTube. V poslední části je zmíněn marketing, reklama a regulace. Cílem praktické části bylo popsání vlivu YouTube na spotřební chování dětí. Výzkum byl proveden pomocí dotazníkové šetření a zúčastnily se ho děti z Prahy 5.
Klíčová slova: děti; spotřební chování; reklama; YouTube; YouTubeři; Internet; Praha 5
Název práce: The influence of YouTube on consumer behavior of children from the age of ten to the age of fourteen
Autor(ka) práce: Türkott, Filip
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Vávra, Oldřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on the influence of YouTube on consumer behavior of children from the age of ten to the age of fourteen. In the theoretical part is described consumption behavior of children, in more detail factors influencing the purchasing behavior and purchasing decision process. It also describes the Internet, YouTube and children on YouTube. In the last part is mentioned marketing, advertising and regulation. The practical part is focused on the impact of YouTube on children's consumer behavior. The research was conducted through a questionnaire survey and was attended by children from Prague 5.
Klíčová slova: YouTubers; Consumer behavior; advertisement; internet; Prague 5; children; YouTube

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 10. 2017
Datum podání práce: 14. 5. 2018
Datum obhajoby: 30. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64520/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: