L'Oréal as an employer of choice for the male target group

Název práce: Loreal as an Employer of Choice for a Male Target Group
Autor(ka) práce: Sádlová, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Králová, Tereza
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The research maps out the perception of L'Oréal as an employer by the male VŠE students and fresh graduates. Based on the focus group with the male target group, L'Oréal is on one hand seen as a leader in its industry, with a lot of flexibility and desire to hire, on the other, as a female-oriented company that neglects its employees. The research also investigates on the tools which could help L'Oréal attract the male target group to join the company. Based on the comparison from focus group with the male target group and focus group with L'Oréal's employees, the author identifies that the company should adapt more complex and professional recruiting process that would illustrate the aspect of exclusivity. The company should also offer the male target group better incentives in form of more competitive salary and better benefits in order to overcome the L'Oréal's perception of a female company.
Klíčová slova: Employer of choice; Employer Branding; L'Oréal; male target group
Název práce: L'Oréal as an employer of choice for the male target group
Autor(ka) práce: Sádlová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Králová, Tereza
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce si klade za cíl zmapovat, jakým způsobem vnímají muži, kteří studují na VŠE nebo jsou jejími čerstvými absolventy, společnost L'Oréal jako zaměstnavatele. Na základě skupinové diskuze bylo zjištěno, že společnost L'Oréal je považována za lídra ve svém oboru, který se snaží přizpůsobit době, díky tomu je velmi flexibilní a má vysoké náborové potřeby. Na druhé straně je společnost L'Oréal vnímána jako ryze ženská společnost, která zanedbává své zaměstnance. Výzkum také zkoumá nástroje, které by pomohly zvýšit zájem cílové skupiny o práci ve společnosti L'Oréal. Na základě porovnání výsledků skupinové diskuze s cílovou skupinou a s muži, kteří jsou zaměstnanci společnosti L'Oréal, autor identifikoval potřebu aplikovat komplexnější a profesionálnější náborový proces, který by odrážel aspekt exkluzivity. Společnost by také měla nabídnout cílové skupině lepší pracovní benefity ve formě vyššího platu oproti konkurenci a nabádnout výhody, díky kterým by mužští studenti VŠE a čerství absolventi překonali vnímání L'Oréal jako žensky orientované společnosti, a zároveň by zvýšily zájem mužů o společnost jakožto o svého budoucího zaměstnavatele.
Klíčová slova: Employer of choice; Employer Branding; male target group; L'Oréal

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 11. 2017
Datum podání práce: 14. 5. 2018
Datum obhajoby: 31. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63837/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: