strategická analýza společnosti Zara

Název práce: Strategic analysis Zara
Autor(ka) práce: Sharipova, Alima
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Pernica, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The subject of the bachelor’s thesis is the main brand of the fashion apparel retailer Inditex – ZARA. The purpose of the thesis is to execute a strategic analysis of economic activity of the company, assess the efficiency of the current strategy and elaborate on recommendations and suggestions aimed at enhancing the strategy of the organization. ZARA is fast fashion (clothing and accessories) retailer headquartered in Spain. The bachelor thesis consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical part involves the fundamental principles of business strategy, and methodological tools employed in conducting the strategic analysis. The practical part describes the organization, its economic activity as well as its financial performance. Additionally, the second part of the thesis includes the detailed strategic analysis of Zara based on methodology and strategic tools studied in theoretical part of the thesis.
Klíčová slova: Zara; Inditex; Fashion retailer; Strategy ; Strategic analysis
Název práce: strategická analýza společnosti Zara
Autor(ka) práce: Sharipova, Alima
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Pernica, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Předmětem bakalářské práce je hlavní značka maloobchodního prodejce módních oděvů Inditex - ZARA. Cílem práce je provést strategickou analýzu ekonomické aktivity společnosti, zhodnotit efektivitu stávající strategie a vypracovat doporučení a návrhy zaměřené na posílení strategie organizace. ZARA je rychlá móda (oblečení a doplňky), maloobchodník se sídlem ve Španělsku.Bakalářská práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část zahrnuje základní principy obchodní strategie a metodologické nástroje používané při provádění strategické analýzy. Praktická část popisuje organizaci, její hospodářskou činnost a její finanční výkonnost. Druhá část práce dále obsahuje podrobnou strategickou analýzu společnosti Zara na základě metodiky a strategických nástrojů studovaných v teoretické části práce.
Klíčová slova: strategická analýza; Zara ; Inditex

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 1. 2018
Datum podání práce: 15. 5. 2018
Datum obhajoby: 19. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64498/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: