Analýza kupního chování uživatelů internetu na trhu sportovního zboží

Název práce: Analýza kupního chování uživatelů internetu na trhu sportovního zboží
Autor(ka) práce: Peklová, Aneta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Kružík, Marika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem této diplomové práce je kupní chování uživatelů internetu se zaměřením na trh sportovního zboží. Hlavním cílem práce je zhodnocení tohoto kupního chování. Dílčím cílem je pak srovnání největších českých e-shopů se sportovním zbožím. Provedený výzkum se skládá z kvalitativní metody hloubkových rozhovorů, kvantitativních dotazníkových šetření a analýzy sekundárních zdrojů, čímž poskytuje pohled na problematiku z různých pohledů. Na základě vlastního šetření a zpracování sekundárních dat je provedena analýza online nákupní chování na trhu sportovního zboží a porovnány největší české internetové obchody nabízející sportovní zboží. V závěrečné části práce jsou na základě závěrů výzkumu vyvozena doporučení pro e- shop Intersport.
Klíčová slova: sportovní zboží; prodejci sportovního zboží; kupní chování; nakupování na internetu
Název práce: Analysis of purchasing behavior of Internet users in the sporting goods market
Autor(ka) práce: Peklová, Aneta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Kružík, Marika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the purchasing behavior of Internet users, with main focus put on the sporting goods market. The main goal of the thesis is to evaluate this purchasing behavior. The secondary goal is to compare the largest Czech e-shops with sporting goods. The research is composed of qualitative in-depth interview, quantitative questionnaire surveys methods and analysis of secondary sources, providing a view of the problems of the purchasing behavior from different perspectives. Based on the primary survey and analysis of secondary sources it identifies the online purchasing behavior in the sporting goods market. The conclusion of the practical part includes the evaluation of the largest sporting goods retailers. Based on the findings, particular recommendations are provided for the e-shop Intersport.
Klíčová slova: sporting goods retailers; purchasing behavior; online shopping; sporting goods

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 11. 2017
Datum podání práce: 15. 5. 2018
Datum obhajoby: 19. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64129/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: