Jak nakupování potravin na internetu mění nákupní chování zákazníka

Název práce: How online grocery shopping alters food-related consumer behavior
Autor(ka) práce: Šarkovská, Klára
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Chytková, Zuzana
Oponenti práce: Procházka, David Anthony
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This study attempts to assess how the online grocery supermarket environment impacts and alters the shopping behavior and buying habits of the online grocery customers. Based on the results of a qualitative research, this thesis identifies two different shopping strategies on the online grocery platform. The first strategy exhibits the same shopping behavior as in a traditional supermarket and is representative of those consumers who do not shop online for groceries regularly. The second shopping strategy, on the other hand, includes major alterations into the shopping habits and behaviors of online grocery shoppers. This strategy is common for shoppers who are regular visitors to the online supermarket and are therefore fully accustomed to the online grocery environment and its functions. Therefore, this research concludes that the online grocery shopping frequency and familiarity with the service are the main determinants of which strategy a consumer will adopt.
Klíčová slova: Online grocery shopping; e-commerce; behavioral changes online; grocery; online consumer behavior; online supermarket
Název práce: Jak nakupování potravin na internetu mění nákupní chování zákazníka
Autor(ka) práce: Šarkovská, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chytková, Zuzana
Oponenti práce: Procházka, David Anthony
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je zanalyzovat, jak online prostředí internetových supermarketů ovlivňuje a mění nákupní chování a zvyky uživatelů těchto online potravinových portálů. Na základě výsledků kvalitativního výzkumu tato práce identifikuje dvě rozdílné nákupní strategie na internetovém potravinovém portálu. První nákupní strategie se neprojevuje razantními změnami v chování uživatelů a tím pádem se neodchyluje od běžným nákupních zvyků v supermarketu. Tato strategie je specifická pro uživatele, kteří nenakupují potraviny na internetu pravidelně. Oproti tomu druhá nákupní strategie zahrnuje významnější zásahy do nákupních zvyků a chování uživatelů online potravinových portálů. Tato strategie je běžná pro uživatele, kteří jsou pravidelnými zákazníky online supermarketů a jsou tedy plně adaptováni na prostředí online potravinových portálů. Tato práce tedy dospívá k závěru, že frekvence nakupování potravin na internetu a zvyk na tuto službu jsou hlavními určovateli toho, jakou z daných strategií si uživatel osvojí.
Klíčová slova: online chování zákazníka; online supermarket; potraviny; Nákup potravin na internetu; změny chování online; e-commerce

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2017
Datum podání práce: 16. 5. 2018
Datum obhajoby: 15. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64300/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: