Srovnání leasingu dle IFRS a českých předpisů

Název práce: Srovnání leasingu dle IFRS a českých předpisů
Autor(ka) práce: Hoang, Hoa Dieu
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Roe, Jana
Oponenti práce: Zelenková, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku leasingu z pohledu českých účetních předpisů a z pohledu mezinárodních účetních standardů resp. IFRS 16 Leases, který bude účinný již v roce 2019 s možností dřívější aplikace. Teoretická část se zabývá analýzou účtování a vykazování leasingu v obou systémech. Praktická část se věnuje řešení modelového příkladu ze strany pronajímatele i ze strany nájemce. Cílem práce je popsat a porovnat jednotlivé přístupy ve vykazování leasingu a následně zachytit rozdíly v jejich vykazování na konkrétním příkladu z praxe.
Klíčová slova: operativní leasing; IFRS 16 Leases; finanční leasing
Název práce: Comparison of Accounting and Reporting Leses According to Czech Accounting Regulations and IFRS 16
Autor(ka) práce: Hoang, Hoa Dieu
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Roe, Jana
Oponenti práce: Zelenková, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The focus of this bachelor thesis is on describing and analysing accounting for and financial reporting of leases according to Czech accounting regulations and international financial accounting standard 16 Leases, which is effective for annual reporting periods beginning in 2019, with earlier adoption permitted. The theoretical part is supported by a practical model example which is presented from the perspective of both lessor and lessee. The aim of the thesis is to describe and compare the individual approaches in the reporting of leases and demonstrate differences in the guidance on a practical example.
Klíčová slova: finance leases; operating leases; IFRS 16 Leases

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 10. 2017
Datum podání práce: 16. 5. 2018
Datum obhajoby: 14. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63922/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: