Best practices evropského e-retailu

Název práce: Best practices evropského e-retailu
Autor(ka) práce: Hoang, Anh
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubíček, Aleš
Oponenti práce: Kolesa, Adam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce zkoumá obchodní praktiky 110 online obchodů v celé Evropě a snaží se zjistit,které praktiky dělají z těch nejlepších obchodů ty nejlepší tzv. best practices. Jako hlavní analytickýaparát zde poslouží benchmark, který obsahuje na 49 různých metrik čtyř kategorií: finanční, webové,obchodní a sociální. Práce dále porovnává český obchod Mall.cz s jeho evropskými konkurenty.Závěrem práce je navržení Mall.cz konkrétní kroky pro zlepšení své konkurenceschopnosti.
Klíčová slova: Best practices; E-commerce; Benchmark; Strategie
Název práce: Best practices of European e-retail
Autor(ka) práce: Hoang, Anh
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kubíček, Aleš
Oponenti práce: Kolesa, Adam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master's thesis analyses business practices of 110 online stores in Europe and tries to find thosepractices that make the best stores the best i.e. best practices. A benchmark is used as the main analyticframework that includes 49 different metrics across four categories: financial, web, business and social.This work also compares Czech online store Mall.cz with its European competitors. The conclusionof this final work is to suggest specific steps to Mall.cz to improve its competitiveness.
Klíčová slova: Strategy; E-commerce; Benchmark; Best practices

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 1. 2017
Datum podání práce: 16. 5. 2018
Datum obhajoby: 14. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60748/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: