Analýza a strategie rozvoje lidských zdrojů společností skupiny Pioneer Investmenst v ČR

Název práce: Analýza a strategie rozvoje lidských zdrojů společností skupiny Pioneer Investmenst v ČR
Autor(ka) práce: Tóbiková, Katarína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vojík, Vladimír
Oponenti práce: Simpartlová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem diplomové práce je analýza a strategie rozvoje lidských zdrojů společností skupiny Pioneer Investments v ČR. Je zaměřená na jednotlivé personální činnosti a nastínění jejich současného stavu ve společnosti. Popsaný je proces získávání zaměstnanců, jejich hodnocení, přehled zaměstnaneckých výhod a motivace. Dále následuje komunikace pracovníků uvnitř firmy, celkové sociální klima a spokojenost pracovníků. V závěru jsou shrnuty silné a slabé stránky řízení lidských zdrojů, na což navazuje navrhnutí konkrétních opatření, která by mohla přispět ke zlepšení nejen výše uvedených personálních činností, ale i práce s lidmi ve společnosti a její rozvoj pozitivním směrem.
Klíčová slova: zaměstnanecké výhody; zpětná vazba; hodnocení; spokojenost pracovníků; Řízení lidských zdrojů

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2006
Datum podání práce: 1. 9. 2006
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3743/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: