Kvantitativní uvolňování a dopady na kapitálové trhy

Název práce: Kvantitativní uvolňování a dopady na kapitálové trhy
Autor(ka) práce: Tomek, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Revenda, Zbyněk
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou kvantitativního uvolňování jako jednoho z nejvíce rozšířených nekonvenčních nástrojů měnové politiky poslední doby používaných centrálními bankéři rozvinutých zemí. Vzhledem k rozsahu prováděných operací ho zkoumá jako potenciální determinantu vývoje výnosů a cen aktiv na kapitálových trzích na případu Spojených států amerických. Pro tuto analýzu je v této práci využita především případová analýza vybraných instrumentů doplněná o regresní analýzu. Z výsledků těchto analýz vyplývá, že kvantitativní uvolňování může mít ovlivňovat dění na kapitálových trzích, ale význam tohoto vlivu se značně mění v čase.
Klíčová slova: akcie; dluhopisy; kapitálové trhy; kvantitativní uvolňování; riziková prémie; úrokové sazby; výnosy
Název práce: Quantitative easing and capital markets impacts
Autor(ka) práce: Tomek, Pavel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Revenda, Zbyněk
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The presented bachelor thesis examines quantitative easing which has been lately one of the most widespread unconventional monetary policies used by central bankers in advanced economies. Due to substantial size of the carried out balance sheet extensions, the thesis considers this program to be a potential determinant of capital market yields and prices. To measure those impacts this paper utilizes event analysis supplemented with regression analysis both being performed on selected instruments data from US capital markets. The results suggest that quantitative easing can influence capital markets, although the significance of its effects varies over time.
Klíčová slova: bonds; capital markets; interest rates; risk premium; shares; yields; quantitative easing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 11. 2017
Datum podání práce: 21. 5. 2018
Datum obhajoby: 14. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63769/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: