Hodnocení pracovníků a rozvoj jejich kariéry ve společnosti Unicorn,a.s

Název práce: Hodnocení pracovníků a rozvoj jejich kariéry ve společnosti Unicorn,a.s
Autor(ka) práce: Vinclerová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dědina, Jiří
Oponenti práce: Brabec, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce seznamuje čtenáře s fungováním systému hodnocení pracovníků a systému rozvoje kariéry ve společnosti Unicorn, a.s. Obsahuje výčet a popis nalezených slabých míst a navržená opatření, která by je pomohla eliminovat. V systému hodnocení pracovníků je práce zaměřěná hlavně na problematiku formálního periodického hodnocení, protože neformální hodnocení nebývá zpravidla zaznamenáno a jen výjimečně bývá příčinou konkrétního personálního rozhodnutí.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2006
Datum podání práce: 1. 9. 2006
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3745/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: