Online komunikace náboženské obce

Název práce: Online komunikace náboženské obce
Autor(ka) práce: Martínek, Václav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubálková, Markéta
Oponenti práce: Mašita, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá online komunikací náboženské obce Církve československé husitské v Praze - Hloubětíně. Cílem práce je zhodnotit stávající komunikaci této náboženské obce a na jejím základě (a online komunikací jiných náboženských jednotek napříč církevními denominacemi) navrhnout online komunikaci pro tato náboženská uskupení. V první kapitole je čtenář seznámen s obecnými pojmy online marketingu a jeho formami. Druhá kapitola pak nabízí zhodnocení online komunikace několika sborů a farností napříč křesťanskými denominacemi. Třetí část práce pak po stručném zhodnocení online komunikace náboženské obce v Hloubětíně navrhuje změny vhodné k zapracování.
Klíčová slova: Internet; Sociální sítě; Webové stránky; Internetová komunikace; E-mail marketing; Náboženská obec; Inzerce na Facebooku; Videomarketing; Mobilní marketing; Inzerce ve vyhledávačích; Online marketing
Název práce: Online communication of the religious community
Autor(ka) práce: Martínek, Václav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kubálková, Markéta
Oponenti práce: Mašita, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the online communication of the religious community of the Czechoslovak Hussite Church in Prague - Hloubětín. The aim of the thesis is to evaluate the existing communication of this religious community and on its basis (and online communication of other religious units across religious denominations) propose online communication for these religious groups. In the first chapter the reader is acquainted with the general concepts of online marketing and its forms. The second chapter offers an appreciation of the online communication of several churches and parishes across christians denominations. The third part of the work, after a brief evaluation of the online communication of the religious community in Hloubětín, proposes changes suitable for incorporation.
Klíčová slova: Internet; Email marketing; Religious community; Advertise on Facebook; Videomarketing; Mobile marketing; Advertisements on search engines; Online marketing; Social networks; Websites; Internet communication

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 9. 2017
Datum podání práce: 27. 6. 2018
Datum obhajoby: 11. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62818/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: