Online marketing - Analýza propagace webových stránek

Název práce: On-line marketing - website promotion analysis
Autor(ka) práce: Mikeltadze, Omar-Nikoloz
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: Potančok, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis analyzes the use of online marketing and website promotion in the business practice of companies. The theoretical part of the research provides an extensive overview of the main types and forms of online marketing and website promotion. The practical part investigates the online marketing and website promotion practices of the Georgian winemaker Kakhetian Traditional Winemaking (KTW). The findings of the thesis allow understanding the main advantages and disadvantages of KTW’s online marketing and website promotion practices, specifically against similar practices of the company’s competitors. Based on these findings, recommendations are provided for KTW to improve its online marketing and website promotion activities.
Klíčová slova: Online marketing; website promotion; content marketing; website design; social media marketing; search engine optimization; Kakhetian Traditional Winemaking (KTW)
Název práce: Online marketing - Analýza propagace webových stránek
Autor(ka) práce: Mikeltadze, Omar-Nikoloz
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: Potančok, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce analyzuje využití online marketingu a propagace webových stránek v obchodní praxi firem. Teoretická část výzkumu poskytuje rozsáhlý přehled hlavních typů a forem online marketingu a propagace webových stránek. Praktická část zkoumá marketingové a internetové propagační praktiky gruzínského vinaře Kakhetian Traditional Winemaking (KTW). Závěry práce umožňují porozumět hlavním výhodám a nevýhodám online marketingových a propagačních postupů KTW, konkrétně proti podobným praktikám konkurentů společnosti. Na základě těchto zjištění jsou KTW poskytována doporučení ke zlepšení svých online marketingových a propagačních aktivit.
Klíčová slova: Online marketing; propagace webových stránek; marketing sociálních médií; optimalizace pro vyhledávače; marketing obsahu; návrh internetových stránek; Kakhetian Traditional Winemaking (KTW)

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2017
Datum podání práce: 30. 6. 2018
Datum obhajoby: 11. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62115/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: