The "Made in Czech" Country-of-Origin Effect on Czech Brands

Název práce: The "Made in Czech" Country-of-Origin Effect on Czech Brands
Autor(ka) práce: Rodríguez Pérez, Alejandro
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis provides the general reader with a detailed introduction to brand management and the effects of the "made in" country-of-origin effect on the image of brans. It contributes to the existing research by assesing the country image of the Czech Republic. Last this research helps brand managers to understand how the "made in" cue can potentially contribute to the brand image across product categories
Klíčová slova: Country-of-origin; Brand Management; Czech Republic; Country Image; Marketing
Název práce: The "Made in Czech" Country-of-Origin Effect on Czech Brands
Autor(ka) práce: Rodríguez Pérez, Alejandro
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce poskytuje obecnému čtenáři podrobný úvod do řízení značky a do účinku "made in" v zemi původu na image značek. Přispívá k existujícímu výzkumu tím, že hodnotí obraz krajiny puvodu České republiky. Dále, tento výzkum pomáhá manažerům značky, aby pochopili, jak může obraz "made in" potenciálně přispět k imagu značky v různých kategoriích produktů.
Klíčová slova: Country-of-origin; Brand Management; Marketing; Czech Republic; Country Image

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Fakulta mezinárodních vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 5. 2017
Datum podání práce: 30. 6. 2018
Datum obhajoby: 30. 8. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62035/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: