Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Strategická analýza společnosti ARES CZ s.r.o.

Autor práce: Chytrý, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kubíček, Aleš
Osoba oponující práci: Trinh, Hai Yen

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategická analýza společnosti ARES CZ s.r.o.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem práce je zhodnocení současné situace společnosti ARES CZ s.r.o. na základě informací zjištěných provedením strategické analýzy a jejích dílčích kroků, informovat čtenáře o analyzované společnosti a také o odvětví venkovní reklamy a poskytnout doporučení pro budoucí rozvoj společnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce budou definovány klíčové pojmy a metody strategické analýzy, zejména PESTLE analýza, Porterův model pěti sil, interní analýza, finanční analýza a SWOT analýza. V praktické část bude představena společnost ARES CZ s.r.o. a provedeny samotná strategická analýza. Na závěr bude zhodnocena současná situace společnosti na základě zjištěných informací a budou poskytnuta doporučení pro rozvoj společnosti, jež bude moct vedení společnosti využít pro plánování budoucí strategie.
Klíčová slova: SWOT analýza; Finanční analýza; Strategická analýza; PESTLE analýza; Porterův model pěti sil; VRIO analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategická analýza společnosti ARES CZ s.r.o.
Překlad názvu: Strategic analysis of the company ARES CZ s.r.o.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is to evaluate the current situation of the company ARES CZ s.r.o. based on strategic analysis and its methods. Its aim is also to inform the reader about the company, the outdoor advertisement industry and to suggest recommendations for its future development. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. In the theoretical part, the key concepts and methods will be defined, mainly the PESTLE analysis, Porter’s five forces model, internal analysis, financial analysis and SWOT analysis. In the practical part, the ARES CZ s.r.o. company will be introduced, and the strategic analysis executed. In conclusion, the current situation of the company will be evaluated and recommendations for further development of the company will be suggested, which the management of the company will be able to utilize to plan future strategy.
Klíčová slova: PESTLE analysis; SWOT analysis; VRIO analysis; Strategic analysis; Porter's five forces model; Financial analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2018
Datum podání práce: 19. 9. 2018
Datum obhajoby: 24.10.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64883_chyj00.pdf [916,85 kB]
Veřejná příloha17649_chyj00.xlsx [114,40 kB]
Oponentura58887_Trinh.pdf [101,97 kB]
Hodnocení vedoucího64883_xkuba09.pdf [139,64 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64883/podrobnosti