Determinanty přímých zahraničních investic v kontextu evropské daňové konkurence: Případová studie regionu střední a východní Evropy

Název práce: The determinants of FDI in the context of European tax competition: Case study of the CEE region
Autor(ka) práce: Lukášová, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Claeys, Peter
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis explores the determinants of FDI inflows to the CEE region in context of tax competition. We are particularly interested in explanatory power of tax levels. Apart from the empirical analysis, we are focusing on the literature review of papers dealing with either tax competition or FDI inflows into the region, on the development of EU framework of tax governance and on the debates on tax harmonization among the EU countries.
Klíčová slova: FDI determinants; Tax competition; CEE region
Název práce: Determinanty přímých zahraničních investic v kontextu evropské daňové konkurence: Případová studie regionu střední a východní Evropy
Autor(ka) práce: Lukášová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Claeys, Peter
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce zkoumá determinanty toků přímých zahraničních investic do regionu střední a východní Evropy v kontextu fenoménu daňové konkurence. Obzvláštní důraz je kladen na zjišťování síly vlivu daňové sazby jako vysvětlující proměnné. Krom empirické analýzy se práce zaměřuje na přezkoumání vědecké literatury, která se věnuje daňové konkurenci, přímým zahraničním investicím do zmíněného regionu, správě daní na úrovni Evropské Unie a debatám o daňové harmonizaci mezi členskými zeměmi EU.
Klíčová slova: daňová konkurence; střední a východní Evropa ; determinanty přímých zahraničních investic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Fakulta mezinárodních vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 6. 2018
Datum podání práce: 8. 11. 2018
Datum obhajoby: 15. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66359/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: