Integration and Regulation of Financial Markets (A Case of an Insurance Market)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Integration and Regulation of Financial Markets (A Case of an Insurance Market)
Autor práce:
Čarný, Ján
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Kadeřábková, Božena
Osoba oponující práci:
Daňhel, Jaroslav; Vostatek, Jaroslav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Economic theory predicts reduced demand for durable goods from companies with greater risk of future bankruptcy. A new regulation on the Czech insurance market requires companies to publish quarterly detailed data about their financial health (and a host of other data), in the hope that insurance buyers will adjust their purchases of insurance contracts (a durable good) accordingly. This thesis tests econometrically panel data on quarterly company sales of insurance (Life, Non-Life, Automotive) for sensitivity to financial health data published in compliance. Controlling for literature-standard demand factors, it finds no effect on any of the three markets under any of the three tested specifications of how customers interpret the data. The thesis also analyses the available alternatives which protect consumers from insurer bankruptcy even without the regulation, to argue that removing it could be a net social benefit. This proposition is supported by international research, which also suggests that certain provisions of the regulation (e.g. attention to gender-related pricing) could work to increase rather than decrease the risk of an insurer’s financial problems. The analysis draws up recommendations for economic policy.
Klíčová slova:
regulation; financial health; consumer demand; insurance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 4. 2015
Datum podání práce:
29. 11. 2018
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Oponentura:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.