Využití technik vizualizace velkých grafů pro zobrazení schémat RDF datasetů

Název práce: Využití technik vizualizace velkých grafů pro zobrazení schémat RDF datasetů
Autor(ka) práce: Suk, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dudáš, Marek
Oponenti práce: Hradil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá kompletní modernizací webové aplikace LodSight. Účelem této práce je nejprve analyzovat techniky pro zobrazení velkých grafů, poté vybrat nejvhodnější metodu pro vizualizaci schémat RDF datasetů, následně zvolenou metodu aplikovat na již existující nástroj LodSight a výsledek práce porovnat se současným stavem nástroje. Práce navíc vylepšuje uživatelské prostředí, a tím zefektivňuje a zjednodušuje práci s ním.
Klíčová slova: LODSIGHT; OPTIMALIZACE; RDF; REACTJS; UI; UX; VIZUALIZACE; ZOBRAZENÍ VELKÝCH GRAFŮ
Název práce: Utilisation of large charts visualization techniques to display RDF schema datasets
Autor(ka) práce: Suk, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dudáš, Marek
Oponenti práce: Hradil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the complete modernization of the LodSight web tool. The purpose of this thesis is to analyse techniques utilised to display large charts, to choose the most convenient technique for displaying RDF schema datasets, then apply the method to and existing LodSight tool and finally compare the results with the current state of the tool. Moreover, the thesis improves user interface and consequently increases its efficiency.
Klíčová slova: OPTIMALIZATION; RDF; REACTJS; UI; LODSIGHT; UX; VISUALIZATION; VISUALIZATION OF LARGE CHARTS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Znalostní a webové technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 1. 2018
Datum podání práce: 2. 12. 2018
Datum obhajoby: 23. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64386/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: