Produktová analytika v e-commerce a online marketingu

Název práce: Produktová analytika v e-commerce a online marketingu
Autor(ka) práce: Kumsta, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Šperková, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je návrh a implementace řešení produktové analytiky v online marketingu. Práce se zaměřuje na vyhodnocování konkrétních produktů a jejich propagace, za účelem nalezení neefektivních marketingových investic a zpřístupnění webových dat pro další byznysová rozhodnutí. Teoretická část práce se věnuje historii a současnému stavu webové analytiky a možnostem získávání dat z online zdrojů. Praktická část se pak zabývá celým procesem Business Intelligence od získání dat, přes jejich čištění a zpracování po vytvoření reportingu a analýzu dat. K tomu jsou využity nástroje Google Analytics jako zdroj webových dat, Keboola Connection pro získání a zpracování dat a Power BI pro vy-tvoření interaktivního reportingu.
Klíčová slova: online marketing; Business Intelligence ; webová analytika; produktová analytika; Google Analytics
Název práce: Product analytics in ecommerce and online marketing
Autor(ka) práce: Kumsta, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Šperková, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is design and implement product analytics solution for online marketing. This thesis focuses on analysis of products, their marketing effectivity and using other web analytics data to help business decision-making. The theoretical part describes history and current state of web analytics. It also analyzes the possibilities of getting data from the web. The practical part solves product analytics problems for Business Intelligence use. The necessary data are downloaded, cleaned and transformed a then used for report-ing and an analysis. Thesis uses the following tools: Google Analytics as primary data source, Keboola Connection as ETL solution and Power BI for interactive reporting and visualization.
Klíčová slova: web analytics; Google Analytics; Business Intelligence ; online marketing; product analytics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 1. 2018
Datum podání práce: 3. 12. 2018
Datum obhajoby: 23. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64429/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: