Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Advergaming jako marketingový nástroj v cestovním ruchu

Autor práce: Hanáčková, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Osoba oponující práci: Kvítková, Zuzana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Advergaming jako marketingový nástroj v cestovním ruchu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vysvětlením pojmu Advergaming a jeho významu pro cestovní ruch. Praktickou část tvoří analýza, ke které jsou vybrány tři hry, každá z nich na jiném principu, nesoucí prvky Advergamingu a vyskytující se na území České republiky. S vědomím, že marketingový nástroj může fungovat sám o sobě, ale vždy je potřeba zasáhnout cílové trhy, provádím analýzu povědomí o tomto nástroji zaměřenou jak na stranu nabídky i poptávky v cestovním ruchu. Cílem je integrovat všechna reálně dostupná a nově zjištěná data a vytvořit doporučení do budoucna.
Klíčová slova: Loguj!; Rozšířená realita; Zážitkový cestovní ruch; GEOFUN; Questing; QR kódy; Advergaming; Marketingový nástroj; Pokemon Go

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Advergaming jako marketingový nástroj v cestovním ruchu
Překlad názvu: Advergaming as a marketing tool in tourism
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The dissertation aims to explain the term 'advergaming' and its significance in tourism. The practical part contains an analysis of three selected games, each of which is based on a different principle but all of which exhibit the characteristics of advergaming and are available in the Czech Republic. Taking into account the fact that a marketing tool can be effective by itself but it always necessary to reach the target markets, I analysed the level of awareness of this tool focusing both on demand and supply in tourism. The objective is to integrate all previously available and newly generated data and formulate recommendations for the future.
Klíčová slova: Advergaming; Marketing tool; Experience tourism; GEOFUN; Questing; Loguj!; Pokemon Go; Augmented reality; QR codes

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2017
Datum podání práce: 4. 12. 2018
Datum obhajoby: 22.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64728_hanz03.pdf [2,70 MB]
Oponentura59663_lechnyro.pdf [62,76 kB]
Hodnocení vedoucího64728_vasko.pdf [62,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64728/podrobnosti