Advergaming jako marketingový nástroj v cestovním ruchu

Název práce: Advergaming jako marketingový nástroj v cestovním ruchu
Autor(ka) práce: Hanáčková, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Kvítková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vysvětlením pojmu Advergaming a jeho významu pro cestovní ruch. Praktickou část tvoří analýza, ke které jsou vybrány tři hry, každá z nich na jiném principu, nesoucí prvky Advergamingu a vyskytující se na území České republiky. S vědomím, že marketingový nástroj může fungovat sám o sobě, ale vždy je potřeba zasáhnout cílové trhy, provádím analýzu povědomí o tomto nástroji zaměřenou jak na stranu nabídky i poptávky v cestovním ruchu. Cílem je integrovat všechna reálně dostupná a nově zjištěná data a vytvořit doporučení do budoucna.
Klíčová slova: Loguj!; Rozšířená realita; Zážitkový cestovní ruch; GEOFUN; Questing; QR kódy; Advergaming; Marketingový nástroj; Pokemon Go
Název práce: Advergaming as a marketing tool in tourism
Autor(ka) práce: Hanáčková, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Kvítková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The dissertation aims to explain the term 'advergaming' and its significance in tourism. The practical part contains an analysis of three selected games, each of which is based on a different principle but all of which exhibit the characteristics of advergaming and are available in the Czech Republic. Taking into account the fact that a marketing tool can be effective by itself but it always necessary to reach the target markets, I analysed the level of awareness of this tool focusing both on demand and supply in tourism. The objective is to integrate all previously available and newly generated data and formulate recommendations for the future.
Klíčová slova: Advergaming; Marketing tool; Experience tourism; GEOFUN; Questing; Loguj!; Pokemon Go; Augmented reality; QR codes

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2017
Datum podání práce: 4. 12. 2018
Datum obhajoby: 22. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64728/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: