Obecné nařízení o ochraně osobních údajů EU a jeho právní a ekonomické dopady na konkrétní organizaci

Název práce: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů EU a jeho právní a ekonomické dopady na konkrétní organizaci
Autor(ka) práce: Budík, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Boháček, Martin
Oponenti práce: Věžníková, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním tématem diplomové práce je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation). Cílem práce je zhodnotit jeho přínosy a případná negativa a zjistit jeho právní, ekonomické a organizační dopady na vybranou společnost. Diplomová práce vymezuje zásadní body a povinnosti, které správcům osobních údajů v ČR plynou z GDPR, ale také například odpovídá na otázky, zda je opravdu revolučním právním předpisem nebo jestli je nutné se bát astronomicky vysokých pokut, které byly v průběhu roku 2018 značně připomínány v médiích.
Klíčová slova: ochrana osobních údajů; GDPR; Obecné nařízení o ochraně osobních údajů; osobní údaj; soukromí
Název práce: General Data Protection Regulation and its legal and economic impact on the specific organization
Autor(ka) práce: Budík, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Boháček, Martin
Oponenti práce: Věžníková, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main topic of the diploma thesis is the General Data Protection Regulation (GDPR). The aim of the thesis is to evaluate its benefits and possible negatives and to identify its legal, economic and organizational impacts on the selected company. The diploma thesis defines new crucial points and duties for the data controllers based in the Czech Republic, but also answers, for example, whether GDPR is really a revolutionary regulation or whether it is necessary to fear astronomical sanctions under GDPR, which were heavily accented by the media throughout 2018.
Klíčová slova: personal data protection; General Data Protection Regulation; personal data; GDPR; privacy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2017
Datum podání práce: 5. 12. 2018
Datum obhajoby: 30. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63008/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: