Komparace marketingových strategií značek Hyundai a Ford na českém trhu

Název práce: Komparace marketingových strategií značek Hyundai a Ford na českém trhu
Autor(ka) práce: Štefanová, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Sadílek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Na relativně malém českém automobilovém trhu působí přes padesát značek a správná marketingová strategie je důležitým faktorem úspěchu. Tato práce porovnává marketingové strategie značek Ford a Hyundai v České republice. Zatímco Ford vsází v rámci své komunikace na centrálně tvořenou reklamu, Hyundai svoji reklamu upravuje dle specifik lokálního trhu. Práce je formálně rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je teoretická a definuje značku a marketingovou strategii a související pojmy. Druhá kapitola je praktická a popisuje automobilový trh v České republice. Blíže analyzuje marketingové strategie značek Ford a Hyundai dle konceptu 4P. Třetí kapitola popisuje vnímání těchto dvou značek spotřebiteli za využití vlastního dotazníkového šetření. Na základě zjištění z druhé a třetí kapitoly je provedena komparace strategií obou značek a jsou formulována doporučení pro zlepšení. Hypotéza předpokládající vyšší efektivitu lokální kampaně oproti globální nebyla potvrzena.
Klíčová slova: marketing; strategie; značka; marketingová strategie; automobilový trh; Ford; Hyundai
Název práce: Comparison of Hyundai and Ford marketing strategies
Autor(ka) práce: Štefanová, Eliška
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Sadílek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Relatively small Czech automotive market is fragmented with more than 50 brands competing. Rightly chosen marketing strategy is an important success factor. This thesis compares marketing strategies of Ford and Hyundai in the Czech Republic. While Ford applies globally created advertising on all its markets, Hyundai tailors its advertising to each market. The thesis is formally divided into four chapters. First chapter is theoretical and defines brand, marketing strategy and related terms. Second chapter describes automotive market in the Czech Republic. It includes in-depth analysis of Ford’s and Hyundai’s marketing campaigns, using 4P concept. Third chapter uses own research to describe consumers’ perception of those two brands. Based on findings from second and third chapter, the thesis compares marketing strategies of both companies and sets improvement recommendations. The hypothesis assuming higher efficiency of local campaign over global campaign was not proved.
Klíčová slova: marketing; strategy; brand; marketing strategy; automotive market; Ford; Hyundai

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 1. 2018
Datum podání práce: 6. 12. 2018
Datum obhajoby: 15. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64393/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: