MARKET ENTRY STRATEGY OF ŠKODA AUTO INTO THE UNITED STATES

Název práce: Market Entry Strategy of Skoda-Auto into the United States
Autor(ka) práce: Procházka, Filip
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bolotov, Ilya
Oponenti práce: Král, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Czech Automobile manufacturer Škoda Auto has gone through dramatic development upon its acquisition by German Volkswagen Group in 1990. Since then Škoda grew exponentially and throughout previous years the automaker witnessed a monumental boom marked by two-digit annual sales growth rate, extension of its product portfolio by trending SUV type models and, ultimately, by becoming 2017’s second most profitable automaker by margin of the now eight-brand Volkswagen Group. Škoda’s popularity outgrew the European markets and the company raises its presence and share in Asian countries. Its entry to the American market has been wildly discussed by general public as well as media, especially following company’s secret registration of its trademarks in the US, but Škoda never confirmed nor disconfirmed these speculations. The aim of this thesis is to clarify whether entering the American automotive market would be feasible for the company and the entire Volkswagen Group, as well as to investigate and elaborate Škoda's potential on the US market and its appropriate market entry solution, whilst considering all major circumstances that might affect such action.
Klíčová slova: Volkswagen Group; USA; Škoda Auto; foreign market entry
Název práce: MARKET ENTRY STRATEGY OF ŠKODA AUTO INTO THE UNITED STATES
Autor(ka) práce: Procházka, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bolotov, Ilya
Oponenti práce: Král, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Český automobilový výrobce Škoda Auto prošel od akvizice německým koncernem Volkswagen v roce 1990 dramatickým vývojem. Automobilka se rozrůstala exponenciálním tempem a v průběhu posledních let zaznamenala mohutný rozmach poznamenaný dvojciferným procentem meziročního růstu tržeb, rozšířením produktového portfolia o dva modely trendového SUV typu a především, dosažením pozice druhého nejziskovějšího výrobce podle prodejní marže v rámci celého osmičlenného koncernu Volkswagen za rok 2017. Popularita Škody přerostla evropské trhy a automobilka slaví úspěchy i v asijských zemích. Její vstup na americký trh byl hojně diskutován jak širokou veřejností, tak médii, zejména poté, co automobilka nechala tajně patentovat své ochranné známky ve Spojených státech, aniž by tyto spekulace potvrdila, či vyvrátila. Záměrem této práce je objasnit, zda je vstup Škody na americký trh pro automobilku jakož i samotný koncern Volkswagen žádoucí a dále pak zhodnotit potenciál Škody ve Spojených státech a vhodné řešení vstupu na americký automobilový trh včetně zohlednění faktorů, které tento krok mohou ovlivnit.
Klíčová slova: Škoda Auto; Volkswagen Group; USA; vstup na zahraniční trh

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 3. 2018
Datum podání práce: 7. 12. 2018
Datum obhajoby: 18. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65614/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: