Podnikatelské prostředí USA se zaměřením na podmínky dovozu alkoholu z ČR do USA

Název práce: Podnikatelské prostředí USA se zaměřením na podmínky dovozu alkoholu z ČR do USA
Autor(ka) práce: Hanousek, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Kubata, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce je detailní charakteristika amerického podnikatelského prostředí se zaměřením na identifikaci a popis konkrétních obchodních bariér vstupujících do procesu dovozu alkoholických nápojů, konkrétně piva, lihovin a vína do USA . Dílčím cílem této práce je zhodnotit americký trh z hlediska makroekonomické stability a obchodních možností pro české exportéry. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je zaměřena na charakteristiku amerického podnikatelského prostředí. Obsahem druhé kapitoly je analýza základních makroekonomických ukazatelů a zahraničního obchodu USA. Třetí kapitola shrnuje možnosti využití proexportní podpory poskytované českými státními organizacemi CzechTrade a CzechInvest. Poslední kapitola je již zaměřena ryze na problematiku dovozů alkoholických nápojů do Spojených států a veškerých náležitostí s těmito dovozy spojených.
Klíčová slova: USA; Alkohol; Podnikatelské prostředí
Název práce: US business environment with concentration on specific conditions of alcohol imports from the Czech Republic to the USA
Autor(ka) práce: Hanousek, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Kubata, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main objective of this diploma thesis is to conduct a detailed analysis of the American business environment with the aim of identifying and describing specific trade barriers entering the process of alcoholic beverages importation (namely beer, spirits and wine) into the United States. The operational objective of this thesis is to evaluate the American market in terms of its macroeconomic stability and trade opportunities for Czech exporters. The thesis is divided into four chapters. The first chapter focuses on the characteristics of the American business environment. The second chapter contains a thorough analysis of basic macroeconomic indicators and US foreign trade. The third chapter summarizes the possibilities of using pro-export support provided by the Czech government organizations CzechTrade and CzechInvest. The last chapter is primarily focused on the process of alcohol importation into the US, also discussing all requirements associated with these imports.
Klíčová slova: USA; Business environment; Alcohol

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 6. 2017
Datum podání práce: 16. 1. 2019
Datum obhajoby: 28. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62453/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: