Basilej III a jeho dopad na belgický bankovní systém

Název práce: Basel III and its impact to the Belgium banking system
Autor(ka) práce: Khartsiy, Yulia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Teplý, Petr
Oponenti práce: Brůna, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis is going to be focused on the comparison of the both Basel’s, Basel 2 and Basel 3, with an idea to identify the main reasons of Basel 3 establishment. The work is going to be divided into four main parts. In the first part, which will be theoretical one, the history of regulation establishment, the situation behind Basel 2 and the reasons of Basel 3 creation will be explained. The following parts are going to be focused on the Belgium banking system analysis, application on Basel 3 and its impact, which will be shown from statistical point of view. The concluding part will show the possible future perspective.
Klíčová slova: CET1; Basel; Banking
Název práce: Basilej III a jeho dopad na belgický bankovní systém
Autor(ka) práce: Khartsiy, Yulia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Teplý, Petr
Oponenti práce: Brůna, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce se zaměří na srovnání obou Basilejských předpisů Basilej 2 a Basilej 3 s nápadem identifikovat hlavní důvody založení Basileje 3. Práce bude rozdělena do čtyř hlavních částí. V první části, která bude teoretická, bude vysvětlena historie vzniku regulace, situace v Basileji 2 a důvody vytvoření Basileje 3. Následující části se zaměří na analýzu belgického bankovního systému, na aplikaci Basel 3 a na její dopad, který bude statisticky sledován. Závěrečná část ukazuje možnou budoucí perspektivu.
Klíčová slova: Bankovnictví; Basel; CET1

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 10. 2017
Datum podání práce: 30. 5. 2019
Datum obhajoby: 11. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63696/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: