Efektivnost implementace certifikace ISO 9000

Název práce: Efektivnost implementace certifikace ISO 9000
Autor(ka) práce: Randa, Miloslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Špička, Jindřich
Oponenti práce: Svobodová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vymezením vlivu implementace certifikátu ISO na výkonnost podnikatelských subjektů v odvětví CZ-NACE 25. Obsahem první části práce je charakteristika obecného konceptu kvality a jejího řízení, popisu normy ISO 9000. Uvedeny jsou také dosavadní výsledky ze studií, které zkoumaly vliv certifikátu ISO 9000 na výkonnost podniků. Ve druhé části práce je využito nástrojů finanční analýzy a ekonometrických metod nalezení vlivu certifikátu 9000 na výkonnost a konkurenceschopnost stavebních podniků. Práce je zakončená diskuzí získaných výsledků a doporučeními pro podniky, které uvažují o implementaci tohoto certifikátu do svého řízení.
Klíčová slova: finanční výkonnost; dopad; ISO 9000
Název práce: Analysis of the effectiveness on implementation of ISO 9000 certification
Autor(ka) práce: Randa, Miloslav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Špička, Jindřich
Oponenti práce: Svobodová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the definition of the impact of the ISO 9000 certificate implementation on the performance and competitiveness of business entities on sample of firms operating in metalworking industry The first part of the thesis considers the characteristics of the general concept of quality and its management system QMS. Study results examining the impact of ISO 9000 on business financial and nonfinancial performance were also reported. The second part of the thesis considers using tools of financial analysis and econometric methods to find influence of ISO on enterprises. The work concludes by discussing the results and recommendations for companies considering the implementation of this certificate to their management.
Klíčová slova: ISO 9000; financial performance; impact

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 12. 2017
Datum podání práce: 15. 5. 2019
Datum obhajoby: 12. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64336/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: