Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Penzijní systém Vietnamu a komparace se systémem v České republice v letech 2008-2018

Autor práce: Do, Thi Dieu Huyen
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tománková, Martina
Osoba oponující práci: Rotschedl, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Penzijní systém Vietnamu a komparace se systémem v České republice v letech 2008-2018
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá analýzou vietnamského a českého penzijního systému. Především se zaměřením na vývoj v letech 2008–2018 a na problémové oblasti systémů a jejich řešení. U obou zemí se projevuje současný trend – růst podílu starších obyvatel, proto je nutné upravovat jejich systémy, aby dokázaly zajišťovat důstojnou penzi svým občanům. Výsledkem práce je zjištění, že ve Vietnamu je jejich systém stále finančně stabilní s dostatečnou rezervou, ale s nízkou mírou účasti. Zatímco u České republiky je systém finančně zatížen (pohybuje se ve schodku) s vysokou mírou účasti a závislosti na státní penzi. Hlavním přínosem této práce je představit obecně důchodový systém Vietnamu na základě dostupných informací a následně ho srovnat se systémem v České republice.
Klíčová slova: sociální pojištění; penzijní systém; důchodové pojištění

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Penzijní systém Vietnamu a komparace se systémem v České republice v letech 2008-2018
Překlad názvu: Vietnam Pension System and Comparison with the System in the Czech RepublThis work deals with analysis of the Vietnamese and Czech pension system. Primarily focusing on development in the years 2008-2018 and problem areas of systems and solutions. Both countries show the current trend - the growth of the proportion of older people, so it is necessary to adjust their systems so that they can provide decent pensions to their citizens. The result of the work is the finding that in Vietnam, their system is still financially stable with a sufficient margin but low participation rates. While in the Czech Republic the system is financially burdened (in deficit) with a high level of participation and dependence on state pensions. The main benefit of this work is to present the Vietnamese pension system in general based on available information and then to compare it with the system in the Czech Republic in the years 2008-2018
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This work deals with analysis of the Vietnamese and Czech pension system. Primarily focusing on development in the years 2008-2018 and problem areas of systems and solutions. Both countries show the current trend - the growth of the proportion of older people, so it is necessary to adjust their systems so that they can provide decent pensions to their citizens. The result of the work is the finding that in Vietnam, their system is still financially stable with a sufficient margin but low participation rates. While in the Czech Republic the system is financially burdened (in deficit) with a high level of participation and dependence on state pensions. The main benefit of this work is to present the Vietnamese pension system in general based on available information and then to compare it with the system in the Czech Republic.
Klíčová slova: pension system; pension insurance; social insurance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2018
Datum podání práce: 19. 12. 2018
Datum obhajoby: 05.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65288_doth00.pdf [4,26 MB]
Oponentura59950_xrotj900.pdf [299,27 kB]
Hodnocení vedoucího65288_xtomm50.pdf [326,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65288/podrobnosti