Vztah mezinárodního práva a vnitrostátní legislativní struktury platné na území ČR a jeho vliv na suverenitu státu a svobodu občanů

Název práce: Vztah mezinárodního práva a vnitrostátní legislativní struktury platné na území ČR a jeho vliv na suverenitu státu a svobodu občanů
Autor(ka) práce: Pařík, Adam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kuba, Jaroslav
Oponenti práce: Lechner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o vlivu mezinárodních smluv na vnitrostátní právoa tím na suverenitu státu a svobodu občanů. Po představení pramenů v rámci materiálovéstudie jsou v teoretické části vysvětleny klíčové pojmy, základní historické souvislosti anázory expertů, které jsou nezbytné pro provedení rozboru. Ten hodnotí sledovaný vztahv různých obdobích včetně prognózy, jakým směrem se bude koncept EU v budoucnuubírat. V závěru práce je ověřena platnost položené hypotézy a související výstupy.
Klíčová slova: aplikační přednost norem; monismus; dualismus; Evropská unie; Lisabonská smlouva; mezinárodní právo; lidská práva; vnitrostátní legislativa
Název práce: The impact of the international law on the national legal system and subsequently on the country sovereignty and citizens´ freedom in Czech Republic
Autor(ka) práce: Pařík, Adam
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kuba, Jaroslav
Oponenti práce: Lechner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis is focused on the impact of the international legislation onthe national legal system and subsequently on the country sovereignty and citizens´freedom. Based on resources introduction within material study the theoretical partexplains key terms, essential historical conditions and experts´ opinions necessary for theanalysis. The analysing part evaluates law systems´ interactions in different periodsincluding the prognosis of future EU concept proceedings. The conclusion brings avalidation of the given hypothesis and related outcomes.
Klíčová slova: international law; monism; dualism; human rights; European Union; Treaty of Lisbon; constitution; legal norms application priority; national legislation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2018
Datum podání práce: 10. 1. 2019
Datum obhajoby: 7. 2. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67164/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: