Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Komparace nezávislosti auditorské trhu v České republice a Polsku

Autor práce: Perlik, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šindelář, Michal
Osoba oponující práci: Králíček, Vladimír

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace nezávislosti auditorské trhu v České republice a Polsku
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem práce je zanalyzovat nezávislost auditorské trhu v Polsku. Výsledky této analýzy pak porovnat s analýzou v České republice. Práce se věnuje analýze dat kótovaných společností na Varšavské burze cenných papírů. Zkoumá tak data společností, které jsou subjekty veřejného zájmu. Hlavním předmětem analýzy je výše poplatků za audit a ostatní neauditorské služby, které byly vyplaceny zkoumanými společnostmi v letech 2015-2016. Práce dále popisuje vývoj auditorské profese a její regulace. Porovnává jak vývoj celosvětový, tak vývoj v ČR a v Polsku. Významná část práce se věnuje etice auditorské profese. Důraz je pak kladen zejména na její nezávislost.
Klíčová slova: Nezávislost; Audit; Subjekty veřejného zájmu; Varšavská burza cenných papírů; Odměny auditorům

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace nezávislosti auditorské trhu v České republice a Polsku
Překlad názvu: Comparison of independece of audit market in Czech Republic and Poland
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Main objektive of the thesis is to analyze the independence of the audit market in Poland. The results of this analysis are compared with the analysis in the Czech Republic. The thesis deals with analysis of data of listed companies on the Warsaw Stock Exchange. It examines the data of companies that are public interest entities. The main subject of the analysis is the level of audit fees and other non-audit services paid by surveyed companies between 2015-2016. The thesis also describes the development of the auditing profession and its regulation. It compares developments worldwide and developments in the Czech Republic and Poland. A significant part of the thesis deals with the ethics of the auditing profession. The thesis is focused on independence in particular.
Klíčová slova: Audit fees; Independence; Warsaw Stock Exchange; Audit; Public interest entities

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2017
Datum podání práce: 18. 6. 2019
Datum obhajoby: 24.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64074_xpert00.pdf [1,66 MB]
Oponentura58329_kralicek.pdf [157,46 kB]
Hodnocení vedoucího64074_xsinm00.pdf [90,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64074/podrobnosti