Užití rozhodovacích stromů a regresní analýzy pro posouzení toho zda si klient zřídí spotřební úvěr

Název práce: Užití rozhodovacích stromů a regresní analýzy pro posouzení toho zda si klient zřídí spotřební úvěr
Autor(ka) práce: Holubová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Juhászová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce obsahuje teoretický popis rozhodovacích stromů, regresní analýzy a neuronových sítí jakožto matematicko-statistických metod, které se běžně využívají pro klasifikační úlohy. V aplikační části se tyto postupy použijí na reálných datech z banky a následně se vyhodnotí a srovná přínos jednotlivých modelů. V závěru budou stručně zhodnoceny výsledky, okomentována reálná praxe a doporučení plynoucí z rozboru.
Klíčová slova: Klasifikační stromy; Regresní analýza; Neuronové sítě; Bankovní data
Název práce: Decision tree and regression analysis applied to decision, whether a client could want a personal loan
Autor(ka) práce: Holubová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Juhászová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main focus of the thesis is to examine the use of decision trees, regression analysis and neural network as mathematic-statistic methods for classification tasks. The first part of the work contains the theoretical description of the above methods. In the practical part, these methods are applied to the real banking data and then evaluated and compared to each other. In the final part of the work, the author summarises the results, describes the actual banking practice and provides suggestions for possible improvements.
Klíčová slova: Neural network; Regression analysis; Decision tree; Data mining

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 3. 2018
Datum podání práce: 14. 1. 2019
Datum obhajoby: 31. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65954/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: