Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Ocenění společnosti Mlékárna Hlinsko, a.s.

Autor práce: Bittnerová, Adéla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brabenec, Tomáš
Osoba oponující práci: Novák, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění společnosti Mlékárna Hlinsko, a.s.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti Mlékárna Hlinsko, a.s., k datu 1. 1. 2017 pro běžného investora. Tento podnik se zabývá výrobou mléčných výrobků, které distribuuje na český a zahraniční trh. V první kapitole je provedena strategická analýza trhu. Druhá kapitola hodnotí finanční zdraví firmy. Následuje prognóza generátorů hodnoty a sestavení finančního plánu na pět let. Výsledné ocenění je provedeno výnosovou metodou s využitím diskontovaného cash flow ve variantě volných peněžních toků pro vlastníky a věřitele (FCFF) a tržním porovnáním pomocí multiplikátoru EV/EBIT a EV/EBITDA.
Klíčová slova: strategická analýza; generátory hodnoty; metoda DCF; finanční plán; finanční analýza; ocenění

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění společnosti Mlékárna Hlinsko, a.s.
Překlad názvu: Business valuation of the company Mlékárna Hlinsko, a.s.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this master’s thesis is to determine a market value of Mlékárna Hlinsko, a.s. as of 1 st January 2017 for an ordinary investor. The enterprise produces and distributes dairy products on czech and foreign market. The first chapter contains strategic analysis of the market. Subsequently, the financial health of the company is evaluated in the second one. Following section is devoted to prognosis of value generators and establishment of 5-year financial plan. The final appraisal is carried out by revenue method using discounted cash flow in the form of free cash flow for owners and creditors (FCFF) and by market comparison with the use of EV/EBIT and EV/EBITDA multipliers.
Klíčová slova: business valuation; strategic analysis; financial plan; DCF method; generators of the value; financial analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 3. 2017
Datum podání práce: 15. 1. 2019
Datum obhajoby: 05.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61334_xbita02.pdf [1,85 MB]
Oponentura60307_xnovm148.pdf [205,17 kB]
Hodnocení vedoucího61334_brabenet.pdf [146,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61334/podrobnosti