Proces vzniku a vývoje startupu, aplikace metodologie Lean Startup

Název práce: Proces vzniku a vývoje startupu, aplikace metodologie Lean Startup
Autor(ka) práce: Kúdeľková, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Daňhel, Jaroslav
Oponenti práce: Ducháčková, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou startupových společností, jejich specifiky, vznikem a vývojem. Cílem práce je vysvětlit metodologii Lean Startup doporučovanou podnikatelům při zakládání a řízení startupů, popsat její principy a postupy s následnou aplikací na reálném fintech startupu. První kapitola pojednává obecně o startupových společnostech, jejich charakteristikách, životním cyklu a nahlíží na startupy pohledem investorů. Druhá část práce se zaměřuje na samotnou metodologii Lean Startup, popisuje její standardy, na kterých zdůvodňuje efektivnost a důvody jejího využití. Aplikaci této metodiky na konkrétním startupu pak popisuje závěrečná analytická část práce.
Klíčová slova: Rizikový kapitál; Lean Startup; Ověřené učení; Iterace; Ripple; Kryptoměna; Startup
Název práce: The process of startup creation and development, application of the Lean Startup methodology
Autor(ka) práce: Kúdeľková, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Daňhel, Jaroslav
Oponenti práce: Ducháčková, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on startup companies, their unique specifics, creation and development. The purpose of this work is to explain in greater details The Lean Startup methodology, which is recommended to be followed while founding and managing a startup. The thesis clarifies its principles together with a real life example of its application on an existing startup. The first chapter describes startups in general with focus on their characteristics, life-cycle and startup’s evaluation from investor‘s point of view. The second part emphasizes The Lean Startup methodology, describes its standards, on which it explains the methodology’s effectiveness and reasons for its implementation. Application of the methodology is then described in the analytical part of the thesis.
Klíčová slova: Startup; Venture Capital; The Lean Startup; Validated Learning; Iteration; Ripple; Cryptocurrency

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2018
Datum podání práce: 12. 4. 2019
Datum obhajoby: 30. 4. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66721/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: