Spor mezi Čínskou lidovou republikou a Japonskem o souostroví Senkaku

Název práce: Spor mezi Čínskou lidovou republikou a Japonskem o souostroví Senkaku
Autor(ka) práce: Li, Jack
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Havlová, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce pojednává o problematice řešení územních sporů v mezinárodních vztazích. Zaměřuje se na spor o námořní hranici okolo souostroví Senkaku ve Východočínském moři, do něhož jsou zapojeny Čínská lidová republika (ČLR) a Japonsko. V úvodní části práce poskytuje definici a popis jednotlivých fází konfliktů. Dále jsou uvedeny způsoby jejich prevencí a řešení. Následuje charakteristika souostroví Senkaku a uvedení do kontextu samotného sporu. Tato část se zabývá primárně jeho průběhem a vývojem. Na závěr práce se pomocí poznatků z předchozích dvou částí zhodnotí, jaké dopady by mohl tento spor na jeho přímé a nepřímé účastníky mít.
Klíčová slova: Územní spory; Řešení sporů v mezinárodních vztazích; Možné dopady sporu
Název práce: The Senkaku islands dispute between the People's Republic of China and Japan
Autor(ka) práce: Li, Jack
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Havlová, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis is about the issue of solving border conflicts in public relations. It focuses on maritime boundary dispute between the People's Republic of China and Japan concerning the Senkaku islands in the East China Sea. At the beginning the thesis provides definition and characterization of each phase of conflicts. Then there are written ways of prevention and resolution of conflicts. The next part describes the Senkaku islands and the background of the dispute itself. This part consists mainly of the course and progress of the dispute. In conclusion the thesis summarizes all the previous knowledge and evaluates possible consequences for those parties involved directly or indirectly.
Klíčová slova: Possible consequences of the dispute; Territorial disputes; Conflict resolutions in public relations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 6. 2017
Datum podání práce: 24. 4. 2019
Datum obhajoby: 21. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62383/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: