Analýza a komparace marketingové strategie v profesionálním a amatérském prostředí

Autor práce: Volák, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Osoba oponující práci: -

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza a komparace marketingové strategie v profesionálním a amatérském prostředí
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zaměřuje na oblast sportovního marketingu - konkrétně na analýzu a komparaci marketingových strategií profesionálního hokejového klubu HC Sparta Praha a amatérského florbalového klubu Tatranu Střešovice. V úvodních kapitolách práce je definován pojem sport, jeho funkce, dále termín sportovní marketing a následně jsou představeny jednotlivé formy marketingové komunikace a sponzoringu. V praktické části jsou nejprve prezentovány a analyzovány marketingové strategie obou klubů, které jsou následně v závěrečné kapitole pomocí dat z dotazníkového šetření porovnány. Na základě těchto výstupů jsou v závěru navrženy kroky pro zefektivnění a zkvalitnění marketingové strategie především florbalového Tatranu Střešovice.
Klíčová slova: sport; marketing; sponzoring

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza a komparace marketingové strategie v profesionálním a amatérském prostředí
Překlad názvu: Analysis and comparison of marketing strategy in professional and amateur sport environment
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis focuses on area of sports marketing - specifically analysis and comparison of marketing strategy in professional hockey club HC Sparta Praha and amateur floorball club Tatran Střešovice. Terms such as sport, its functions and sport marketing are defined in the opening chapters being followed by presenting all the types of marketing communication and sponshorship approaches. Marketing strategies of both clubs are then presented, analyzed and compared while using data collected via marketing survey. Final suggestions for improving marketing strategy of Tatran Střešovice are made based on the previous analysis.
Klíčová slova: sport; marketing; sponsorship

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 9. 2018
Datum podání práce: 25. 4. 2019
Datum obhajoby: 2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Veřejná příloha

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.