Analýza a komparace marketingové strategie v profesionálním a amatérském prostředí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza a komparace marketingové strategie v profesionálním a amatérském prostředí
Autor práce:
Volák, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Khelerová, Vladimíra
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis focuses on area of sports marketing - specifically analysis and comparison of marketing strategy in professional hockey club HC Sparta Praha and amateur floorball club Tatran Střešovice. Terms such as sport, its functions and sport marketing are defined in the opening chapters being followed by presenting all the types of marketing communication and sponshorship approaches. Marketing strategies of both clubs are then presented, analyzed and compared while using data collected via marketing survey. Final suggestions for improving marketing strategy of Tatran Střešovice are made based on the previous analysis.
Klíčová slova:
sport; marketing; sponsorship

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 9. 2018
Datum podání práce:
25. 4. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Veřejná příloha:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.