Analýza a komparace marketingové strategie v profesionálním a amatérském prostředí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza a komparace marketingové strategie v profesionálním a amatérském prostředí
Autor práce:
Volák, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Khelerová, Vladimíra
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na oblast sportovního marketingu - konkrétně na analýzu a komparaci marketingových strategií profesionálního hokejového klubu HC Sparta Praha a amatérského florbalového klubu Tatranu Střešovice. V úvodních kapitolách práce je definován pojem sport, jeho funkce, dále termín sportovní marketing a následně jsou představeny jednotlivé formy marketingové komunikace a sponzoringu. V praktické části jsou nejprve prezentovány a analyzovány marketingové strategie obou klubů, které jsou následně v závěrečné kapitole pomocí dat z dotazníkového šetření porovnány. Na základě těchto výstupů jsou v závěru navrženy kroky pro zefektivnění a zkvalitnění marketingové strategie především florbalového Tatranu Střešovice.
Klíčová slova:
sport; marketing; sponzoring

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 9. 2018
Datum podání práce:
25. 4. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě
Veřejná příloha:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.