The Energy Security Dilemma of the European Union in the 21st Century

Název práce: The Energy Security Dilemma of the European Union in the 21st Century
Autor(ka) práce: Mareš, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This master thesis deals with the energy security dilemma of the European Union in the 21st Century. The main focus of the thesis is to determine the EU's energy dependency on its energy supply while displaying its energy-related strategies on the EU’s realpolitik. The theoretical part of the thesis elaborates on the security theories as well as the international relations theories of realism, neorealism and liberalism in relation to energy security. The analytical chapters then analyze the energy relations of the EU and the Russian Federation while taking secondary energy suppliers such as the United States of America and the Islamic Republic of Iran into consideration.
Klíčová slova: security dilemma; EU; Russia; energy; gas
Název práce: The Energy Security Dilemma of the European Union in the 21st Century
Autor(ka) práce: Mareš, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This master thesis deals with the energy security dilemma of the European Union in the 21st Century. The main focus of the thesis is to determine the EU's energy dependency on its energy supply while displaying its energy-related strategies on the EU’s realpolitik. The theoretical part of the thesis elaborates on the security theories as well as the international relations theories of realism, neorealism and liberalism in relation to energy security. The analytical chapters then analyze the energy relations of the EU and the Russian Federation while taking secondary energy suppliers such as the United States of America and the Islamic Republic of Iran into consideration.
Klíčová slova: energy; security dilemma; EU; Russia; gas

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2018
Datum podání práce: 25. 4. 2019
Datum obhajoby: 28. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66419/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: