Vnímání změny strategie řetězce Lidl spotřebiteli

Autor práce: Koušová, Dominika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Osoba oponující práci: -

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vnímání změny strategie řetězce Lidl spotřebiteli
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce Vnímání změny strategie řetězce Lidl spotřebiteli v ČR je zhodnotit, zda změna ve vnímání společnosti Lidl spotřebiteli nastala. Společnost Lidl je německý diskontní řetězec. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá teoretickými koncepty marketingu, maloobchodu a dotazníku. Druhá kapitula představuje společnost Lidl a její změnu strategie. Ve třetí kapitole jsou analyzovány výsledky z dotazníkového šetření. Závěr práce zhodnocuje, že ke změně vnímání Lidlu spotřebiteli došlo.
Klíčová slova: Lidl; vnímání; strategie; maloobchod

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vnímání změny strategie řetězce Lidl spotřebiteli
Překlad názvu: Consumers’ perception of the change in Lidl retail chain strategy in the Czech republic
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis Consumers’ perception of the change in Lidl retail chain strategy in the Czech Republic is to evaluate whether the change in the perception of Lidl by the consumer occurred. Lidl is a German discount chain. The thesis is divided into three chapters. The first chapter deals with theoretical concepts of marketing, retail and questionnaire. The second chapter presents Lidl and its change of the strategy. The third chapter analyses the results of the questionnaire survey. The conclusion of the work evaluates that the change of the perception of Lidl to the consumer was found.
Klíčová slova: perception; retail; Lidl; strategy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 2019
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.