Vnímání změny strategie řetězce Lidl spotřebiteli

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vnímání změny strategie řetězce Lidl spotřebiteli
Autor práce:
Koušová, Dominika
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Khelerová, Vladimíra
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Předmětem bakalářské práce Vnímání změny strategie řetězce Lidl spotřebiteli v ČR je zhodnotit, zda změna ve vnímání společnosti Lidl spotřebiteli nastala. Společnost Lidl je německý diskontní řetězec. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá teoretickými koncepty marketingu, maloobchodu a dotazníku. Druhá kapitula představuje společnost Lidl a její změnu strategie. Ve třetí kapitole jsou analyzovány výsledky z dotazníkového šetření. Závěr práce zhodnocuje, že ke změně vnímání Lidlu spotřebiteli došlo.
Klíčová slova:
Lidl; vnímání; strategie; maloobchod

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 9. 2018
Datum podání práce:
26. 4. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.