Vnímání změny strategie řetězce Lidl spotřebiteli

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vnímání změny strategie řetězce Lidl spotřebiteli
Autor práce:
Koušová, Dominika
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Khelerová, Vladimíra
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis Consumers’ perception of the change in Lidl retail chain strategy in the Czech Republic is to evaluate whether the change in the perception of Lidl by the consumer occurred. Lidl is a German discount chain. The thesis is divided into three chapters. The first chapter deals with theoretical concepts of marketing, retail and questionnaire. The second chapter presents Lidl and its change of the strategy. The third chapter analyses the results of the questionnaire survey. The conclusion of the work evaluates that the change of the perception of Lidl to the consumer was found.
Klíčová slova:
perception; retail; Lidl; strategy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 9. 2018
Datum podání práce:
26. 4. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.