Analýza zákaznických dat z pokladního systému: Případ kavárny

Název práce: Analysis of Customer Data from Cash Register: The Case of the Coffee Shop
Autor(ka) práce: Onderka, Jozef
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sadílek, Tomáš
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Analysis of revenues from the family-owned coffee shop. The main target of this thesis is to help this particular company with costs reduction, the improvement of marketing, and maximization of revenues. This thesis should set a defined pattern for future analyses done by the company.The methodology used in this thesis is the ABC Analysis of revenues and costs, Pareto analysis, and staff workflow optimization.The conclusion of this thesis had made the company change its managerial organization. More money will be put into marketing. Budgeting and other analyses are now going to be used more precisely.
Klíčová slova: Pareto analysis; Café; Management; Cost reduction
Název práce: Analýza zákaznických dat z pokladního systému: Případ kavárny
Autor(ka) práce: Onderka, Jozef
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sadílek, Tomáš
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Analýza dat z pokladního systému rodinného podniku.Hlavním cílem této práce je nalezení způsobu, jak snížit náklady, zlepšení marketingu, a maximalizace výnosů. Tato práce by měla částečně nastavit budoucí fungování podniku.Metody, použité v této práci jsou ABC Analýza of tržeb a nákladů, Parettova analýza, a optimalizace pracovní doby zaměstnancůVýsledek této práce přiměl analyzovanou společnost změnit něteré manažerské postupy. Více peněz teď bude investováno do marketingu. Plánování rozpočtů a další manažerské nástroje teď budou používány častěji.
Klíčová slova: Parettova analýza; Kavárna; Management; Redukce nákladů

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 4. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66937/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: