PR značek spojených s představením prvního dílu Vogue Czechoslovakia

Název práce: PR značiek spojených s predstavením prvého dielu Vogue Czechoslovakia
Autor(ka) práce: Behunová, Kristína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Matysová, Kamila
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto diplomová práca sa zaoberá predstavením Vogue Czechoslovakia na československom trhu s dôrazom na značky, ktoré túto udalosť využili vo svoj prospech v rámci vlastnej komunikačnej stratégie. Pozornosť je upriamená obzvlášť na ich prácu s verejnosťou a ťažbu z dobrého mena Vogue. Cieľom tejto práce je nie len opis spolupráce viacerých firiem s týmto magazínom, ale taktiež prieskum jej skutočného vplyvu na širokú verejnosť. Na základe dotazníka sa vyzistilo, že povedomie o Vogue celkovo, ale aj o jeho československom vydaní je vysoké. Na druhú stranu však vedomé všímanie si produktov, firiem alebo miest zaostáva. Na základe získaných ako teoretických, tak aj praktických informácií boli zhodnotené použité formy PR a prípadne navrhnuté lepšie riešenia.
Klíčová slova: marketingový mix, ; Vogue; PR; práca s verejnosťou; marketing
Název práce: PR značek spojených s představením prvního dílu Vogue Czechoslovakia
Autor(ka) práce: Behunová, Kristína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Matysová, Kamila
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá představením Vogue Czechoslovakia na československém trhu s důrazem na značky, které tuto událost využily ve svůj prospěch v rámci vlastní komunikační strategie. Pozornost je upřena obzvláště na jejich práci s veřejností a těžbu z dobrého jména Vogue. Cílem této práce je nejen popis spolupráce více firem s tímto magazínem, ale také průzkum jejího skutečného vlivu na širokou veřejnost. Na základě dotazníku se vyzistilo, že povědomí o Vogue celkově, ale také o jeho československém vydání je vysoké. Na druhou stranu však vědomé zaznamenání produktů, firem nebo míst zaostává. Na základě získaných jak teoretických, tak i praktických informací byly zhodnoceny použity formy PR a případně navrženy lepší řešení.
Klíčová slova: PR; práce s veřejností; marketing; marketingový mix; Vogue
Název práce: PR of the brands associated with introducing Vogue Czechoslovakia's first edition
Autor(ka) práce: Behunová, Kristína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Matysová, Kamila
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the introduction of Vogue Czechoslovakia on the Czechoslovak market with an emphasis on brands that used this event for their own communication strategy. In particular, it points out their public relations and use of a good name of Vogue. The aim of this work is not only a description of the cooperation of several companies with this magazine, but also a survey of their actual impact on the general public. On the basis of the questionnaire we found out that the awareness of Vogue in general, but also of its Czechoslovak edition, is high. On the other hand, conscious notice of products, businesses or places is lagging behind. Based on the obtained both theoretical and practical information, the used forms of PR and possibly better solutions were evaluated.
Klíčová slova: marketing; marketing mix; PR; Vogue; public relations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 27. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66857/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: