Sociální práva v systému sociálního zabezpečení ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Sociální práva v systému sociálního zabezpečení ČR
Autor práce:
Silanteva, Polina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kačírková, Eliška
Osoba oponující práci:
Fischerová, Iva
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this work is mainly to find social rights, find out which social rights are guaranteed and how they are provided to citizens within the social security system of the Czech Republic.In the first part of the thesis will be devoted to an important point, and this is the theory of social real and social security. In the second part of the thesis is stated what are the social rights and where we can find them. Another essential part of this work is the third chapter, which focuses on the social security system in the Czech Republic.
Klíčová slova:
Social law ; Social security ; Civil law

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 9. 2018
Datum podání práce:
22. 4. 2020
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě
Oponentura:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě
Hodnocení vedoucího:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.