Digitální Marketing na B2B Trzích Stavebních Zařízení: Doosan Infracore Europe

Název práce: Digital Marketing on the B2B Market of Construction Equipment: Doosan Infracore Europe Case
Autor(ka) práce: Prymak, Yana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Nemstsveridze, Beka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Objective of this work is analysing an existing marketing strategy focusing on digital marketing performance and make valuable propositions of the new DOOSAN Infracore Europe digital marketing strategy, which is a top machinery manufacturer and a global leader in Infrastructure Support Business. Methodology used is survey research and case study analysis.In the first main part of the thesis the theoretical framework of the B2B Digital Marketing is presented. The theoretical part describes main differences of B2B and B2C markets and features, on which a B2B service company needs to focus on in order to develop an effective digital marketing strategy. Theory will be followed by the practical part where the theoretical framework will be applied to the practical problem examined. Second part will contain company information, its current activities in digital marketing and situation on the market. The relevant survey will be conducted and its results will be evaluated.Final part will suggest new digital marketing strategy listing specific steps to be taken in order to improve company’s digital marketing performance.
Klíčová slova: infrastructure support business; digital marketing; construction equipment; B2B marketing
Název práce: Digitální Marketing na B2B Trzích Stavebních Zařízení: Doosan Infracore Europe
Autor(ka) práce: Prymak, Yana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Nemstsveridze, Beka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je analyzovat stávající marketingovou strategii zaměřenou na výkonnost digitálního marketingu a přijít s možnými návrhy nové digitální marketingové strategie pro DOOSAN Infracore Europe, která je špičkovým výrobcem (nejen) stavebních strojů, ale i globálním lídrem v oblasti infrastruktury. Použité metodologie jsou dotazník a případová studie.V první (teoretické části), je popsán digitální marketing B2B jako takový. V teoretické části jsou pak popsány hlavní rozdíly mezi B2B a B2C trhy a charakteristikami, na které se musí B2B společnost zaměřit, aby byla schopna přijít s novou efektivní digitální marketingovou strategií.Po teoretické části je přistoupeno k praktické, kde je teoretický rámec aplikován na zkoumaný praktický problém. Druhá část pak obsahuje informace o společnosti, jejich současných aktivitách v oblasti digitálního marketingu, stejně tak i popisuje současnou situace firmy na trhu. Po provedení příslušného výzkumu je přistoupeno k vyhodnocení výsledků.V závěrečné části je pak přistoupeno k návrhu nové strategii digitálního marketingu, která obsahuje I konkrétní kroky, které je třeba podniknout, aby se zlepšila výkonnost digitálního marketingu popsané společnosti.
Klíčová slova: Průmysl stavebních strojů; B2B marketing; Digitální marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 9. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 9. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66696/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: