Diskriminace práv žen ve světě a jejich ochrana v mezinárodním právu

Autor práce: Ratusneac, Anastasia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Spirit, Michal
Osoba oponující práci: -

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Diskriminace práv žen ve světě a jejich ochrana v mezinárodním právu
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bohužel, i dneska diskriminace žen zůstává dost velkým problémem. Bez ohledu na to, že za poslední sto let bylo přijato hodně nástrojů na ochranu žen, jejich postavení je mnohem nižší než mužů. Cílem práce je zjistit aktuální stav diskriminaci žen ve světě. Prozkoumám diskriminace žen v oblastech politiky, ekonomiky, vědy a techniky. Důležitou časti práci je zjistit mezinárodněprávní úpravu prav žen a posoudit, jestli je efektivní nebo ne. V praktické části uvedu příklady významných žen v různých oblastí: vědy, medicíny, politiky a tak dál.
Klíčová slova: Diskriminace; právo; žena; úmluva; OSN; mezinárodní ochrana; pohlaví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Diskriminace práv žen ve světě a jejich ochrana v mezinárodním právu
Překlad názvu: The discrimination of women in the world and their protection in international law
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Unfortunately, in our modern world the discrimination of women is still a huge problem. Despite the fact that many tools have been adopted to protect women over the past hundred years, their position is much lower than men. The aim of this work is to find out the current state of the women’s discrimination in the world. I will explore discrimination against women in politics, economics, science and engineering. An important part of the thesis is to find out the international law regulation of women and to assess whether it is effective or not. In the practical part I will give examples of important women in various fields: science, medicine, politics and so on.
Klíčová slova: Discrimination; law; woman; convention; UN; international protection; gender

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2018
Datum podání práce: 28. 4. 2019
Datum obhajoby: 2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.