Diskriminace práv žen ve světě a jejich ochrana v mezinárodním právu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Diskriminace práv žen ve světě a jejich ochrana v mezinárodním právu
Autor práce:
Ratusneac, Anastasia
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Spirit, Michal
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Unfortunately, in our modern world the discrimination of women is still a huge problem. Despite the fact that many tools have been adopted to protect women over the past hundred years, their position is much lower than men. The aim of this work is to find out the current state of the women’s discrimination in the world. I will explore discrimination against women in politics, economics, science and engineering. An important part of the thesis is to find out the international law regulation of women and to assess whether it is effective or not. In the practical part I will give examples of important women in various fields: science, medicine, politics and so on.
Klíčová slova:
Discrimination; law; woman; convention; UN; international protection; gender

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 10. 2018
Datum podání práce:
28. 4. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.