Národní kultura a její homogenita

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Národní kultura a její homogenita
Autor práce:
Kogay, Yelena
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Dvořák, Jiří
Osoba oponující práci:
Hiršová, Miloslava
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce se věnuje národní kultuře v Kazachstánu a její homogenitě z hlediska národnosti. V teoretické části, jsou popsány definice kultury a kulturní dimenze od různých autorů. Pro základ výzkumné části, byly využité práce Hofstedeho. Výzkum je zaměřen na homogenitu národní kultury z hlediska národnosti a regionů. Výsledky výzkumu jsou diskutovány na konci práce.
Klíčová slova:
Národní kultura; Hofstedeho dotazník; Kazachstán; kulturní dimenze

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 3. 2018
Datum podání práce:
20. 4. 2020
Datum obhajoby:
29.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65534_kogy00.pdf [2,32 MB]
Oponentura:
61547_hirsova.pdf [66,16 kB]
Hodnocení vedoucího:
65534_dvorakji.pdf [64,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65534/podrobnosti