Duševní hygiena a stres management u vybrané skupiny pracujících žen

Název práce: Duševní hygiena a stres management u vybrané skupiny pracujících žen
Autor(ka) práce: Šťastná, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Bílková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je zhodnotit, jak vybrané ženy pracující na území hlavního města Prahy a okolí přistupují ke svému duševnímu zdraví, jakému stresu jsou vystaveny, jak se s ním vypořádávají a v neposlední řadě, jak slaďují svůj pracovní život s osobním. Práce obsahuje již dostupnou teorii k tomuto tématu a některé vybrané moderní přístupy péče o duševní zdraví. Praktická část je získána na základě polostrukturovaných rozhovorů a vyhodnocuje reálné zvládání této problematiky u vybraných žen.
Klíčová slova: stres management; duševní hygiena; duševní zdraví; stres; soulad
Název práce: Mental hygiene and the stress management of the chosen working women
Autor(ka) práce: Šťastná, Markéta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Bílková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to evaluate, how chosen women working in Prague and close surrounding approach to their mental health; which stress they must face and how do they deal with it. Finally, how do these women balance their work and personal life. Thesis contains available theory for this topic as well as some modern approaches to the mental health. Practical part is made based on the half-structured interviews and evaluates how chosen women deal with this topic in real life.
Klíčová slova: mental hygiene; mental health; stress; stress management; balance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2018
Datum podání práce: 29. 4. 2019
Datum obhajoby: 7. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67180/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: