Mobile Application Marketing practices and strategies in Logistics

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Mobile Application Marketing practices and strategies in Logistics
Překlad názvu:
Marketingové strategie a použití mobilních aplikací v logistice
Autor práce:
Sezen, Anil
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Stříteský, Václav
Osoba oponující práci:
Tahal, Radek
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato práce byla napsána za účelem prozkoumání marketingových strategií a použití mobilních aplikací v logistickém průmyslu. Přehled literatury se zaměřuje na historické pozadí konceptu mobilních aplikací, marketingových aktivit specifických pro mobilní aplikace a pozoruhodných řešení, které mobilní aplikace poskytují průmyslovým hráčům. Výsledek teoretické analýzy byl využit v praktické části k odhalení role a pochopení vlastností mobilních aplikací v logistickém průmyslu. Hodnocení nejúspěšnější společnosti, která byla vybrána na základě přehledové analýzy, bylo zpracováno tak, aby odhalilo marketingové strategie a použití konkrétních mobilních aplikací. Výzkum dále obsahuje případovou studii, za účelem kontroly a porovnání závěrečných pozorování a výsledků hlubší analýzy vybrané společnosti. Výsledky této studie ukazují, že marketingové přístupy k mobilním aplikacím jsou podceňovány a procesy nejsou přesně definovány; marketingoví manažeři mají tendenci řídit marketingový proces mobilních aplikací již zavedenými metodami digitálního marketingu namísto vytovření nového rámce nebo přizpůsobení stávajících procesů v logistice.
Klíčová slova:
Marketing mobilních aplikací; Logistika; Marketingová strategie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 10. 2018
Datum podání práce:
29. 4. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.