Model racionálního střídání hokejových hráčů

Název práce: Model racionálního střídání hokejových hráčů
Autor(ka) práce: Hertl, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Černý, Michal
Oponenti práce: Sokol, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce aplikuje ekonometrické postupy v oblasti sportovní statistiky. Vstupní data pro simu-lační modely v práci popisují hráče Národní Hokejové Ligy (NHL). Obsahují hráčův průměrnýčas strávený na ledě a odhad jeho individuálního výkonu. Data byla získána použitím lineár-ního regresního modelu B. Macdonalda [1].Cílem práce je konstrukce a využití dvou modelů, které simulují střídání hráčů v zápase.Jejich výstupem je statistika odhadu síly týmu. Výsledky jsou porovnány s počtem získanýchbodů týmem v sezóně pomocí lineární regrese a dalších postupů. Výsledný ukazatel síly týmubyl v lineárním regresním modelu, který používá počet získaných bodů jako vysvětlovanouproměnnou, vyhodnocen jako signifikantní.
Klíčová slova: lední hokej; NHL; analýza; simulace; výkon týmu
Název práce: Model of rational substitution of ice hockey players
Autor(ka) práce: Hertl, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Černý, Michal
Oponenti práce: Sokol, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Bachelor thesis applies econometric methods in the area of sport analysis. Input datafor simulation models in the thesis describe players of National Hockey League (NHL). Theyinclude average time of a player on ice and his estimated power. Data were extracted usingB. Macdonald ́s linear regression model in his previous work [1].The thesis focuses on formulation and application of two econometric models, which simulatesubstitutions of ice hockey players during a match. The result is an estimate of team ́sstrength. It was compared to points, which teams gained throughout a season. In linearregression model, which uses earned points as a dependent variable, the result was evaluatedas significant.
Klíčová slova: analysis; simulation; ice hockey; NHL; team preformance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 12. 2018
Datum podání práce: 2. 5. 2019
Datum obhajoby: 17. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68138/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: