Zdravotnické datové standardy na území České republiky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zdravotnické datové standardy na území České republiky
Autor práce:
Novotný, Tomáš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Potančok, Martin
Osoba oponující práci:
Fortinová, Jana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the analysis of medical data standards in the Czech Republic and the European Union. The main aim of this thesis was to create concept of solution containing recommendation for the environment of the Czech Republic in the issue of health data standards. In the introductory part of the thesis, several selected health data standards are described using literature research. This is followed by an analysis of the current state of health data standards in the European Union. The analysis is done from the point of view of individual states. There were also several interviews to complete the analysis. The interviews emphasize the perception of standardization in eHealth and the perception of the Czech Republic within the European Union. The main goal of the interviews was to get a categorized view of the issue of standards. Subsequently, a recommendation was made based on and analysis of current state across the European Union and with help oh these interviews. The resulting recommendation includes the creation of a “bridge” system between national and international health interoperability data standards. The recommended solution brings the opening of Czech Republic to the world in the issue of sharing medical data.
Klíčová slova:
DASTA; Data exchange; Health data; Health data standards; HL7; Interoperability; DICOM

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 10. 2018
Datum podání práce:
2. 5. 2019
Datum obhajoby:
17.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67498_novt12.pdf [1,64 MB]
Oponentura:
60860_qforj01.pdf [64,17 kB]
Hodnocení vedoucího:
67498_xpotm03.pdf [64,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67498/podrobnosti