Analýza možností automatického měření běžeckých závodů

Název práce: Analýza možností automatického měření běžeckých závodů
Autor(ka) práce: Křivda, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kosek, Jiří
Oponenti práce: Kolaja, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je provést analýzu možností automatického měření běžeckých závodů pomocí technologie, která využívá RFID čipy se zaměřením na organizátory menších závodů.Tato práce v první řadě seznámí čtenáře se současným stavem měření závodů v České republice. Dále mu bude představena aktuální situace na trhu v podobě dostupných open-source aplikací informačních technologií a na základě metody SLR vyhodnoceno nejvíce vyhovující řešení. V druhé řadě bude čtenář seznámen s technologií RFID a možnostmi, jak tuto technologii využít při organizaci běžeckých závodů. V poslední části bakalářské práce bude na základě předcházejícího poznání představena prototypová aplikace pro automatické měření běžeckých závodů. Pro naplnění daného cíle jsou využity znalosti získané ze sociologického průzkumu, portálů GitHub nebo SourceForge, které jsou především známé k šíření open-source aplikací. Dále jsou využity dokumentace výrobců komponent, kteří pracují s technologií RFID a v této problematice se pohybují.Na základě zjištěných údajů je možné říci, že na současném trhu se nenachází optimální produkt, který by podporoval organizaci a automatické měření běžeckých závodů a splňoval požadavky nízkých nákladů na pořízení. Proto byla navržena prototypová webová aplikace, která splňuje obecné požadavky na organizaci a automatické měření závodů pomocí RFID čipů. Webová aplikace je implementována pomocí PHP frameworku Laravel a dále bude šířena jako open-source.
Klíčová slova: automatizované měření; běžecké závody; Laravel; low-cost řešení; MariaDB; organizace; PHP; RFID čipy; současný stav; webová aplikace
Název práce: Analysis of possibilities of the automated measurement of running competitions
Autor(ka) práce: Křivda, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kosek, Jiří
Oponenti práce: Kolaja, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of this thesis is to analyse possibilities of using RFID chips for the automated measurement of running competitions operated by small organizations.First of all, the thesis begins by introducing the current method of measuring races in Czechia. Followed by description of the actual situation on the market with the focus on open-source applications and based on the SLR method to evaluate the most suitable solution. Secondly, the reader will be introduced to RFID technology and with the ways of how to use this technology to organise running events. Finally, based on previous parts this thesis the reader will be introduced to a prototype application for the automated measuring of running competitions. To accomplish this goal, it uses information collected from sociological research, GitHub and SourceForge portal, which are well known for spreading open-source applications. Furthermore, the documentation of developers who work with RFID technology was used.Based on researched data, it can be said that there is no optimal product on the market to support the organization and the automated measurement of running competitions that would meet the low cost of purchase requirements. Therefore, a prototype web application was designed to meet the general requirements. This web application is using PHP framework Laravel and will be distributed as an open-source application.
Klíčová slova: automatic measurement; current situation; Laravel; low cost solution; MariaDB; organisation; RFID chips; PHP; running competitions; web application

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 10. 2017
Datum podání práce: 3. 5. 2019
Datum obhajoby: 13. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63599/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: