Analýza interních a externích faktorů, které mají dopad na valuace komerčních budov v Praze

Název práce: Analýza interních a externích faktorů, které mají dopad na valuace komerčních budov v Praze
Autor(ka) práce: Vohlmuthová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartošová, Jitka
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato dizertační práce analyzuje interní a externí faktory které mají dopad na valuace komerčních budov. Práce se zeměřuje na 4 hlavní části. První část je zaměřená na teorii valuací a vysvětluje modelování pomocí peněžních toků včetně všech vstupů, které jsou specifické pro tzrh nemovitostí. Druhá část je zaměřená na teorii hedonických indexů, které modelujíc strukturální charakteristiky budov v čase. Analyzují se ceny transkcí, úrokové míry, čistý příjem z operací a hodnoty na metr čtvereční. Třetí část je zaměřená na externí faktory a ty se modelují pomocí analýzy časových řad. Poslední část je zaměřená na spojení teorie a praktického výzkumu pomocí Monte Carlo analýzy.
Klíčová slova: Hedonická regrese; Valuace; Ko-integrace
Název práce: Analysis of internal and external factors affecting the valuation of commercial buildings in Prague
Autor(ka) práce: Vohlmuthová, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bartošová, Jitka
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Master thesis analyses internal and external factors affecting valuations of commercial real estate transaction in Prague. This thesis is sub-divided in 4 main parts. Firstly, a thorough theoretical explanation of valuations is provided by explaining the cash flow modelling and all the inputs and contractual aspects that are specific to real estate. Secondly, internal factors are analysed by creating a hedonic index that reflects the value of structural characteristics of buildings and their change in time. An index is created for four value drivers: transaction price, yield, Net Operating Income and capital values. Thirdly, external factors are analysed by time-series analysis in order to determine whether there is co-integration in the movement of the index and macro-economic variables. In the final part, the theoretical and practical part is combined in the Monte Carlo analysis by using one of the theoretical formulas and results of a hedonic index to compute a Present Value of the properties.
Klíčová slova: Hedonic Regression; Valuation; Co-Integration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 2. 2019
Datum podání práce: 5. 5. 2019
Datum obhajoby: 6. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68683/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: